Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverket (ESV) har gjort en översyn av strukturen för myndighetens föreskrifter och allmänna råd och föreslår ett nytt format för myndighetens regler. Senast den 21 oktober behöver vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på förslagen.