Snart dags för EA-uppföljning för 2021

Ekonomistyrningsverket fortsätter 2021 att utveckla den nya metoden för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken (EA-uppföljningen). På samma sätt som förra året är en del av uppföljningen att samtliga myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska besvara en enkät. Den följer upp hur myndighete…