Sparandet nära målnivån nästa år men utgiftstaket riskerar överskridas utan åtgärder

Offentliga sektorns finansiella sparande visar ett lika stort underskott i år som förra året. Nästa år blir det överskott men sparandet ligger ändå kvar under målnivån. Marginalen till utgiftstaket är god i år men nästa år riskerar taket att överskridas utan åtgärder. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.