Sparandet strax över målnivån nästa år men utgiftstaket överskrids

Offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott i år på 0,3 procent av BNP. Nästa år blir det överskott och sparandet ligger då strax över målnivån. Marginalen till utgiftstaket är god i år men nästa år riskerar utgifterna att bli högre än taket. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.