Staten fortsätter öka investeringarna i forskning och utveckling

Staten investerade 39,3 miljarder kronor i forskning och utveckling under 2020. Det är en ökning med 0,9 miljarder kronor jämfört med 2019. Det visar ESV:s redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag för de investeringar för forskning och utveckling som staten ansvarar för.