Statens avgiftsintäkter ökade under 2021

De totala intäkterna i statens avgiftsbelagda verksamhet uppgick till 79,5 miljarder kronor för 2021, vilket är en ökning med 11,2 miljarder kronor jämfört med 2020. Det beror främst på att Affärsverket svenska kraftnät nästan fördubblade sina intäkter från uppdragsverksamheten. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga avgiftsrapport.