Statens bidrag för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård ökade i april

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 16,0 miljarder kronor. Det är en skillnad på 0,9 miljarder kronor jämfört med april 2021, då saldot visade ett underskott på 16,9 miljarder kronor. Statens utgifter ökade i april, bland annat för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.