Statens inkomster fortsatte att öka i juli

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 8,1 miljarder kronor, vilket är 42,6 miljarder kronor högre än i juli 2020. Det beror både på att månadens inkomster ökade och att utgifterna minskade jämfört med föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.