Statens takbegränsade utgifter ökade i oktober

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,3 miljarder kronor, vilket är 39,2 miljarder kronor högre än i oktober 2020. Det beror framför allt på förändringar i utlåningen till Riksbanken, vilket minskar de totala utgifterna i staten. De takbegränsade utgifterna har däremot ökat. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.