Statligt samarbete behövs för en effektiv nystart

Den 13 oktober samlades över 300 kollegor från statsförvaltningen digitalt på ESV-dagen för att diskutera vilka erfarenheter från coronapandemin som vi tar med oss in i ”det nya normala”. Några återkommande teman var digitalisering, samarbete, och gemensamma lösningar.