Stort underskott i år – betydligt mindre nästa år

Trots stark tillväxt blir det ett stort underskott i det offentliga sparandet i år. Nästa år blir dock underskottet betydligt mindre eftersom de tillfälliga krisåtgärderna då har upphört. Det strukturella sparandet är ändå under målnivån för överskottsmålet. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.