Svårt hitta myndighetsgemensamma problem i budgetunderlagen

Myndigheterna lyfter ofta problem med resurser, förändrad verksamhet, regler och it i sina budgetunderlag. Underlagen utformas dock väldigt olika, vilket begränsar möjligheterna att hitta gemensamma problemområden där myndigheter kan samverka om lösningar. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) analys av ett urval av myndigheternas budgetunderlag från 2021.