Tidsserier för statens budget 2020 är publicerade

ESV har nu publicerat tidsserier för statens budget 2020, som ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten beskriver bland annat det slutliga utfallet för inkomster, utgifter och saldo på statens budget 1995–2020.