Tillfredsställande hantering av stöd från EU:s återhämtningsfacilitet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har genomfört första årets granskningar av genomförandet av den svenska återhämtningsplanen med stöd från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). ESV bedömer att hanteringen av RRF-stöd i allt väsentligt lever upp till EU:s krav.