Treårssamråd under 2022

Enligt reglerna för avgiftssamråd ska statliga myndigheter vart tredje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut. Under 2022 ska de myndigheter som sorterar under följande utgiftsområden genomföra treårssamråd: 4 Rättsväsendet 8 Migration 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 13 Jämställdhet oc…