Underskott i statens budget i juni

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 30,5 miljarder kronor. Det är en skillnad på 3,5 miljarder kronor jämfört med juni 2021, då saldot visade ett underskott på 34,0 miljarder kronor. Det beror främst på att de totala utgifterna blev lägre i juni i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.