Utrymme för verksamhetsanpassning av myndigheternas interna styrning och kontroll

Det finns utmaningar med att tillämpa regelverket för myndigheternas interna styrning och kontroll. Myndighetsledningen har dock relativt stora möjligheter att utforma såväl processen och dess omfattning utifrån verksamhetens förutsättningar.