Välfärdsmyndigheterna följer upp rättslig kvalitet

Välfärdsmyndigheterna arbetar på olika sätt med att följa upp den rättsliga kvaliteten i sina beslut. Myndigheternas metoder identifierar också brister i besluten vilket visar att uppföljningarna behövs. Genom samverkan kan arbetet utvecklas. Det visar en kartläggning som Ekonomistyrningsverket (ESV) har genomfört.