Var med i ESV:s referensgrupp för myndigheter utan krav på internrevision

Ekonomistyrningsverket (ESV) kommer under 2022 att fördjupa sig i hur myndigheter utan krav på internrevision arbetar med intern styrning och kontroll. Nu söker vi dig som jobbar med dessa frågor på en myndighet som inte har krav på internrevision till en referensgrupp för vårt arbete.