Var med och utveckla ESV:s nya kunskapsplattform

ESV arbetar med ett strategiskt utvecklingsprojekt i syfte att förbättra vårt samlade utbud till våra målgrupper. Kärnan i arbetet är en webbaserad tjänst som ska bli vår nya kunskapsplattform. Plattformen utvecklar vi i nära samarbete med användarna, så därför bjuder vi in representanter från statliga myndigheter att medverka vid en eller flera workshoppar. Här vänder vi oss till dig som arbet…