Agil förändringsledning kortar beslutsvägarna på Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har goda erfarenheter av att arbeta agilt med förändringsledning. Aktiviteterna är desamma som i traditionell förändringsledning, men framför allt planeringshorisonterna och beslutsvägarna skiljer sig åt. Erfarenheterna visar att ett agilt arbetssätt kan bidra till att det blir mindre motstånd och mer delaktighet i att driva igenom förändringar.