Att effektivisera bort sig själva

Skatteverket i Nyköping har effektiviserat verksamheten genom att utveckla sina arbetsprocesser med medborgaren i fokus. Som ett resultat av arbetet har myndigheten gått från stora balanser med långa handläggningstider och dålig arbetsmiljö, till snabb handläggning med ökad kvalitet, låga balanser och bättre service.