Attitydundersökning om välfärdsbrott pågår

Just nu genomför Ekonomistyrningsverket (ESV) en undersökning om allmänhetens inställning till välfärdsbrott, och till myndigheternas kontrollarbete. ESV har regeringens uppdrag att följa upp och föreslå förbättringar i arbetet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Attitydundersökningen blir ett av flera underlag för att följa upp det mål som riksdagen har beslutat: att utbetalninga…