Behovsdriven utveckling bakom ny tjänst till förstagångsföräldrar

Försäkringskassan arbetar med behovsdriven utveckling för att ta fram nya tjänster. De har bland annat kartlagt målgruppens kundresa inom livhändelsen “Vänta och få barn” inför utvecklingen av en ny e-tjänst till föräldrar. Tjänsten utgår även från myndighetens nya fokus på rättssäkerhet, service och produktivitet.