Boverket har effektiviserat arbetet med plan- och bygglagen

När en ny Plan- och bygglag infördes 2011 ställdes stora krav på att Boverket skulle leverera vägledningar. För att svara upp mot de förväntningar som ställdes bestämde Boverket sig för att använda digitala verktyg för att få ut informationen istället för tryckta handledningar som de använt tidigare.