Dags att skicka in underlag till årets avgiftssamråd

Månaderna runt årsskiftet brukar handläggningen av avgiftssamråd ta längre tid. ESV uppmanar därför de myndigheter som ska samråda med ESV under 2022 att om möjligt inkomma med samrådsunderlag så snart som möjligt.