Digitalt som förstahandsval effektiviserade ansökan om sjukpenning

Försäkringskassan har arbetat för att fler ska använda myndighetens självbetjäningstjänster på webbplatsen. Genom att göra det digitala alternativet till förstahandsval har man minskat antalet fel i ansökningarna om sjukpenning, och kortat tiden för beslut. Samtidigt har kostnaderna minskat för administrationen.