Effektiv samverkan för ökat stöd till våldsutsatta

Länsstyrelsen i Stockholm har använt metoderna Lean och verksamhetslogik i utformandet av samverkan mellan olika aktörer, för att på ett effektivare sätt arbeta för att förhindra våld i nära relationer.