Effektivare arbete med årsredovisningen kan ge mer tid för annan verksamhet

Länsstyrelserna har en komplex verksamhet som gör det komplicerat att hålla ihop arbetet med årsredovisningen. Genom att använda sig av ett administrativt system har Länsstyrelsen i Halland lyckats med att effektivisera arbetet med årsredoviningen. Det har både förenklat för medarbetarna och lett till resursbesparingar.