Effektivare myndigheter med digitala möten

Genom resfria och digitala möten kan många myndigheter minska sina kostnader och spara tid, samtidigt som de minskar sin klimat- och miljöpåverkan. Det visar erfarenheterna från projektet REMM – resfria/digitala möten i myndigheter, som Trafikverket driver sedan 2011.