Effektivt samarbetsavtal säkrar gränsöverskridande e-legitimering

Samarbete mellan myndigheter kan skapa möjligheter för en effektiv verksamhet. Ett sådant exempel är E-legitimationsnämndens och Sunets gemensamma arbete för att utveckla och driftsätta en infrastruktur för gränsöverskridande elektronisk legitimering. Samarbetet har visat sig vara ett effektivt alternativ till att göra det i egen regi eller att upphandla tjänster.