ESV ska stödja och samordna arbetet med korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

I uppdraget om korrekta utbetalningar från välfärdssystemen ska Ekonomistyrningsverket (ESV) stödja, främja och samordna de utbetalande myndigheterna i deras arbete. Som ett första steg har ESV under 2021, tillsammans med myndigheterna, genomfört riskanalyser för felaktiga utbetalningar.