Förändringar i S-koder för 2023

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om nya och ändrade S-koder för 2023. Dels införs nya S-koder för lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret. Dels har ESV ändrat vissa benämningar och beskrivande texter i ett antal andra S-koder. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.