Gräsrötter vill skynda på digitaliseringen i offentlig sektor

Den informella rörelsen One Team Gov Sverige vill förnya offentlig sektor genom att föra samman gräsrötterna som jobbar med policyutveckling, öppen förvaltning, behovsdriven utveckling och digitalisering. Inspirationen kommer från Storbritannien och några av ledstjärnorna är öppenhet, experimentlusta och att våga göra saker i praktiken.