Hanteringen av myndigheternas beställningsbemyndiganden kan förbättras

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat förslag till regeringen som kan förbättra hanteringen av beställningsbemyndiganden. Förslagen handlar bland annat om att förändra uppställningsformen i budgetunderlaget samt att utveckla stödet till myndigheterna och Regeringskansliet.