Järfälla kommun effektiviserar verksamheten genom att identifiera och minska onödig efterfrågan

I Järfälla kategoriseras, loggas och kartläggs de flesta ärenden som kommer in via kommunens servicecenter. Med statistiken kan man identifiera onödig efterfrågan och hitta områden att effektivisera. Ett exempel är bygglovsansökningarna där kostnaderna för att minska den onödiga efterfrågan räknades hem första året. Myndigheter som vill effektivisera sin ärendehantering kan gå ESV:s utbildning Effektivisera verksamheten.