Kapacitetsavgifterna för överföring av el fortsätter bidra till statens överskott

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 44,5 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljard kronor högre än i augusti 2021. Det beror främst på att de höga inbetalningarna från kapacitetsavgifter för överföring av el mellan olika elområden fortsätter att minska statens utgifter. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.