Lågkonjunkturen försvagar de offentliga finanserna

BNP-tillväxten sjunker under andra halvåret i år och svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Nästa år blir tillväxten svag. Därmed försvagas offentliga sektorns finansiella sparande men det bedöms ändå vara i balans. Samtidigt överskrids utgiftstaket 2023. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.