Länsstyrelsen Västerbotten utvecklade ärendeflöden med hjälp av systemsyn

Länsstyrelsen i Västerbottens län har goda erfarenheter av att utveckla sin ärendehantering utifrån ett systemsynsätt. Myndigheten har bland annat använt sig av verksamhetsmodellering och styrdiagram för att kundanpassa processerna och börjat styra handläggningen på variation i stället för resurs eller medelhandläggningstid.