Migrationsverket arbetar långsiktigt med livshändelser och fokuserar på målgruppens perspektiv

Migrationsverket arbetar livshändelsebaserat med behovsdriven utveckling. I samverkan med andra myndigheter har de utgått från behoven hos målgrupperna för att utveckla myndighetens tjänster. Det har bland annat lett till ett förslag om att ta fram en myndighetsgemensam digital plattform för personer som är nya i Sverige. I kommande artiklar kommer ESV ge fler exempel på myndigheter som har arbetat med behovsdriven utveckling.