Myndigheter har lärt sig att effektivisera sin service

I september avslutades årets utvecklingsprogram för att identifiera och minska onödig efterfrågan i kontakterna med myndigheternas målgrupper. Programmet varvar teori med praktiskt arbete för att ta fram förslag som ska effektivisera verksamheten. Deltagarna tycker att upplägget fungerat bra och att metoden de lärt sig har varit användbar. Anmälan är nu öppen till nästa utvecklingsprogram som startar 30 januari 2019.