Myndigheternas kvadratmeterhyra har ökat kraftigt

Myndigheternas totala lokalarea har ökat marginellt sedan 2013 medan både hyreskostnaderna och hyran per kvadratmeter har ökat betydligt kraftigare. Men utvecklingen ser olika ut i olika delar av landet. Exempelvis har lokalarean minskat både i Stockholm innanför tullarna och i kommuner med färre än 50 000 invånare. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) analys av myndigheternas lokalinnehav.