Ny struktur för ESV:s föreskrifter

ESV har beslutat om en ny struktur för myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna kommer att publiceras i en ny serie kallad Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd, ESVFA. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2023.