Överskott i statens budget för oktober

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 19,0 miljarder kronor. Det är 15,7 miljarder kronor högre än i oktober 2021, då överskottet var 3,3 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.