Pensionsmyndigheten frigjorde resurser och ökade sin kvalitet med hjälp av automatiserad ärendehantering

Sedan 2011 har Pensionsmyndigheten målmedvetet satsat på att automatisera flera delar av sin verksamhet. För att lyckas med förändringen har myndigheten arbetat med regelförenklingar för att kunna utvecklat sina arbetsprocesser, med hjälp av bland annat nya systemstöd och kompetensutveckling. Automatiseringen har hittills frigjort 80-90 årsarbetskrafter och lett till snabbare beslut för pensionären.