Prioriteringar och en smal midja ger grund för ökat engagemang

För att skapa engagemang kring processen för planering och uppföljning lyfter Skolinspektionen det som är mest angeläget för medarbetarna. Den operativa planeringen får ett stort fokus när verksamheten får välja.