Skalbaggar och den röda tråden i processen för planering och uppföljning

Naturvårdsverket har framgångsrikt använt sig av verksamhetslogik för att hitta den röda tråden mellan myndighetens verksamhet och övergripande mål. Verksamhetslogiken fungerar även som en stomme för myndighetens planering och uppföljning.