Skatteverket effektiviserade rut- och rotavdragen med hjälp av e-tjänster och automatiserad ärendehantering

År 2009 började Skatteverket tillämpa ett lagkrav för förenklad fakturamodell för skattereduktion för rut- och rotarbete. Det ledde till en stor ökning av antalet ansökningar till Skatteverket. Det innebar även en oväntad ökning av andelen felaktiga ansökningar, vilket sammantaget ledde till längre handläggningstider. Med hjälp av bland annat e-tjänster och viss automatisering lyckades Skatteverket effektivisera arbetet.