Skatteverkets internrevision synliggör utvecklingsbehov med stöd av systemtänkande

Internrevisionen på Skatteverket har goda erfarenheter av att använda systemsynsättets tankegångar i sina revisioner. Det fungerar som ett komplement till COSO:s ramverk för att ta reda på om verksamheten fungerar effektivt och i linje med uppdraget. I kommande artiklar visar vi fler exempel på hur myndigheter har utvecklat verksamheter genom att tillämpa ett systemsynsätt.