Snart dags för EA-uppföljning för 2022

ESV har i uppgift från regeringen att genomföra en uppföljning av hur myndigheterna under regeringen följer de ekonomiadministrativa regelverken (EA‑regelverket). På samma sätt som förra året är en del av uppföljningen att samtliga myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska besvara en enkät. Den följer upp hur myndigheten har följt ett urval av bestämme…